Ključni rezultati raziskave LGBTIQ+ osebe in coming out

Raziskava LGBTIQ+ osebe in coming out

Ob Mednarodnem coming out dnevu, ki se ga obeležuje vsako leto 11. oktobra, predstavljamo ključne rezultate

Raziskave LGBTIQ+ osebe in coming out

Raziskava je bila izvedena tekom Coming out projekta, katerega smo ga na podlagi jasno izraženih potreb LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji pri Zavodu TransAkcija izvajale_i tekom leta 2021.
Namen raziskave ni znanstvena analiza razumevanja koncepta coming outa in coming out izkušenj, temveč pridobitev podrobnega uvida v izkušnje in potrebe LGBTIQ+ oseb širom Slovenije. Nepričakovano, je raziskava potrdila, da LGBTIQ+ osebe vseh starosti želijo in potrebujejo več naslavljanja coming out tematik iz raznolikih razlogov in perspektiv.
Raziskava je bila precej bolj obsežna kot je sklop ključnih rezultatov, ki jih sedaj predstavljamo. Gotovo bomo določene specifične podatke objavile_i ob drugi priložnosti, predvsem pa se nam zdi pomembno, da jih že uporabljamo pri razvoju in oblikovanju našega programa, produktov in izobraževanj.

Osnovni podatki o raziskavi: 

V raziskavi LGBTIQ+ osebe in coming out je sodelovalo 477 oseb, starih med 13 in 57 let, povprečna starost sodelujočih pa je bila 24,5 let. Vzorec sodelujočih (N) tako predstavlja 477 oseb, v primerih, kjer je N drugačen od celotnega vzorca, pa je to zapisano ob specifičnem grafu. 

Raziskavo smo izvedle_i preko spletne platforme 1ka, kjer je bila objavljena med februarjem in aprilom 2021, distribuirale_i smo jo po vseh naših družbenih omrežjih in mailing listah, informacije o raziskavi pa so delile tudi sorodne LGBTIQ+ organizacije kot tudi feministične organizacije in organizacije z raznih področij človekovih pravic.  

K sodelovanju v raziskavi so bile povabljene vse LGBTIQ+ osebe v Sloveniji, vključno z osebami, ki še raziskujejo svoje spolno usmerjenost/identiteto in/ali izraz. Sodelovanje v raziskavi je bilo anonimno in na osnovi svobodne odločitve posameznice_ka.   

Statistična analiza: Ajda Kovač
Vsebinska analiza: Zavod TransAkcija
Oblikovanje: Katarina Durič

***********************************************************************************************

Raziskavo LGBTIQ+ osebe in coming out ter vse ostale aktivnosti in produkte Coming out projekta so omogočile_i Astraea Lesbian Foundation for JusticeMama CashMestna občina Ljubljana in International Trans Fund.