TransMisija VIII: Skupnosti

Ilustracija in oblikovanje: Katarina Durič

Napovedujemo:
TransMisija VIII: Skupnosti

Za temo TransMisije VIII, našega osrednjega letnega dogodka, ki ga organiziramo od leta 2014 dalje, smo izbrale_i skupnosti

Zakaj skupnosti?

Ker jih potrebujemo. Ker se potrebujemo. 

V časih, kjer kot družba in posameznice_ki, v naši državi, politiki, medijih in lokalnih okoljih, doživljamo represijo, individualizacijo, nasilje in stiske, je v nov dan varneje vstopati skupaj. Solidarnost, ki presega vse majhne in malo večje razlike med nami, je lahko sredstvo upora vladi, kapitalizmu in družbenemu neoliberalizmu, ki nas želi razčleniti in oddvojiti. 

Globoko čutimo in skozi aktivizem zaznavamo, da marsikdo, morda bolj kot kadarkoli, potrebuje predvsem prostor in čas, kjer je lahko s soljudmi, skupaj. Zato naš osrednji letni dogodek TransMisijo v dveh ločenih delih namenjamo prav temu: vzpostaviti želimo dinamike, prostor in čas, ki bodo omogočale izmenjave izkušenj, skupno učenje, preizpraševanje naših gibanj in samih sebe ter gradnjo zavezništev in, seveda, skupnosti.

Dogodek TransMisija smo se odločile_i ločiti na dva dni, saj med večino ljudmi zaznavamo visoko mero prezasedenosti in anksioznosti, ki pridejo s prepolnimi urniki. Vsebin in vprašanj, ki jih želimo naslavjati tekom TransMisije, ne želimo postavljati v okvir, kjer bi nekdo čutil pritisk, da “bo zaradi še enega izmed xyz eventov šel cel služben dan“, zato se bomo srečale_i dvakrat, dva dni zapored, v poznih popoldanskih urah, ob pijači in v energiji, ki bo vabila k pogovorom, introspekcijam in upamo, da tudi, občutkom, da nismo same_i. Pridete lahko le na enega ali pa na oba dogodka, kakor vam ustreza. 

Prvi del TransMisije posvečamo odprtemu forumu LGBTIQ+ skupnost(i), ki bo raziskoval pomene, potrebe, želje, dobre in slabe prakse ter še mnoge izkušnje LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji.

Drugi del TransMisije pa bo pod naslovom “Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?” z namenom vzajemnega sodelovanja z raznimi družbenimi skupinami in gibanji raziskoval prakse zavezništva mnogim družbenim manjšinam, vključno z a, nikakor ne le, trans skupnosti.

PROGRAM:

TransMisija VIII: Skupnosti
1. del: LGBTIQ+ skupnost(i) : odprti forum

Sreda, 17. november, 18:00 – 20:30, Pritličje

Ilustracija in oblikovanje: Katarina Durič

Kaj nam pomeni(jo) LGBTIQ+ skupnost(i)? Ali jo/jih potrebujemo in kaj si želimo od njih? 

Vabimo vas na odprti forum, kjer bomo skupaj razmišljale_i o pomenu LGBTIQ+ skupnosti, dobrih in slabih praksah pri gradnji in razvoju LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji, predvsem pa se bomo posvetile_i svojim željam in potrebam glede skupnosti in iskale_i načine, kako bi takšno oziroma takšne LGBTIQ+ skupnosti oblikovale_i oziroma še okrepile_i. 

Dogodek bo v obliki pogovora oziroma odprtega foruma, ki bo moderiran. Omogočiti želimo platformo za deljenje razmišljanj, izkušenj in želja, kjer bodo lahko sodelovale_i vse_i LGBTIQ+ posameznice_ki, ki to želijo, ne glede na to, če pripadajo kakšni organizaciji ali ne.

Prijava: na tej povezavi (prijava je obvezna)

 

2. del: Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?

Četrtek, 18. november, 18:00 – 20:30, Pritličje

Ilustracija in oblikovanje: Katarina Durič

Na forumu “Kako biti dober_a zaveznik_ca?” najprej premierno predstavile_i nov video o zavezništvu trans osebam, nato pa bomo iz raznih perspektiv naslavljale_i zavezništvo in se skupaj spraševale_i glede naših znanj, sposobnosti in namenov kadar delujemo v zavezništvu.

Zavoljo grajenja bolj informiranih in varnih skupnosti drugi del našega osrednjega letnega dogodka TransMisija posvečamo forumu o zavezništvu, katerega namen je skrbno skupnostno učenje, izmenjava izkušenj in preizpraševanje lastnih družbenih položajev s ciljem okrepitve kapacitet in uvidov, potrebnih za dobre zaveznice_ke.

Prijava: na tej povezavi (prijava je obvezna)

 

*********************

Najlepše vas vabimo na TransMisijo VIII: Skupnosti.

Udeležite se lahko samo enega ali pa obeh dogodkov TransMisije VIII, kakor vam je ljubše.

*********************

Za udeležbo na dogodkih TransFormacij VI bo potrebno dokazati, da oseba izpolnjuje enega od PCT pogojev:

  • negativni rezultat hitrega ali PCR testa na virus COVID-19
  • dokazilo o cepljenju proti COVID-19
  • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptoma ni minilo več kot šest mesecev

Za naše dogodke v živo velja, da se jih lahko udeležite le, če nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bile_i izpostavljene_i tveganjem za okužbo z novim koronavirusom.

*********************

Dogodek bo potekal v sklopu TransFormacij VI: trans meseca, ki ga organiziramo že šesto leto zapovrstjo. Osrednja tema letošnjega meseca so skupnosti; njihov razvoj, gradnja, preizpraševanje in krepitev. Prepričane_i smo, da bo imel dogodek Srečanje trans mladih in staršev svoje posebno vrednost pri oblikovanju in utrjevanju skupnostnih vezi.

*********************

Dogodke omogočajo Astraea Lesbian Foundation for JusticeMama Cash in Mestna občina Ljubljana.