Depatologizirajte nas! Izjava za javnost ob mesecu osveščanja o transspolnosti

Oblikovanje: Nuka Horvat

Izjava za javnost ob trans mesecu 2022

V devetih letih, odkar pripravljamo TransMisijo, osrednji letni dogodek na tematiko transspolnosti od leta 2014 dalje, se je trans skupnost okrepila, ojačala svoje glasove in letos, glede na aktualno družbeno-politično dogajanje, zahtevamo našo depatologizacijo.

TransMisija IX, ki bo 15. 11. 2022 v Pritličju, bo tako letos potekala pod geslom Depatologizirajte nas! 

Leta 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija – World Health Organization (WHO) sprejela reformo ICD-11 (2019) – Mednarodne klasifikacije bolezni 11, ki je transspolnost odstranila iz področja duševnih bolezni. Nekdanjo diagnozo »transseksualizem« je tako zamenjala diagnoza »spolna neskladnost med mladostnicami_ki in odraslimi«, ki je po novem uvrščena v poglavje »Stanja povezana s spolnim zdravjem. Celovita depatologizacija vključuje dejstvo, da je potrebno v celoti odstraniti psihiatrično-medicinske klasifikacije transspolnosti, kot tudi gatekeeping s strani zdravstvenih inštitucij glede procesov pravnega priznanja spola.

Navkljub posodobljeni različici mednarodne klasifikacije MKB-11, ki transspolnosti ne obravnava več kot duševno motnjo, je v Sloveniji še vedno v uporabi starejša verzija, ki jo. Trans osebe smo patologizirane, podvržene obvezni psihiatrični in medicinski obravnavi in diagnozi duševne motnje, ki jo potrebujemo za sicer povsem birokratski postopek potrditve podatka o spolu v dokumentih in v situacijah, kadar potrebujemo zdravstveno oskrbo za lajšanje spolne disforije.

Živete realnosti trans ljudi so raznolike in predstavljanje transspolnosti kot vezane izključno na telo in medicinsko tranzicijo briše številne trans osebe, predvideva in mnogokrat potiska trans ljudi v medicinsko obravnavo in pušča grozljive posledice. Mnoge trans osebe imajo zaradi družbene stigmatizacije, vsakodnevne (samo)cenzure in doživete transfobije težave v duševnem zdravju, ampak ne zaradi tega, ker s(m)o trans, temveč zaradi načinov, kako družba obravnava transspolnost in trans osebe.

Raziskava Zavoda TransAkcija Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji (2019), je pokazala, da večina (78%, na vzorcu 113 oseb) transspolnih oseb želi, da bi bil za pravno potrditev spola samoidentifikacija dovoljšen pogoj za vključitev v postopek; še bolj pa priča izsledek prve longitudinalne raziskave o trans otrocih, ki pravi, da ima 97,5% oseb po 5 letih isto identiteto, kot so jo determinirale_i na začetku svoje tranzicije.

Ti podatki in izkušnje zgovorno zavračajo argumente proti depatologizaciji. Samo me_i lahko določamo, mislimo, čutimo in živimo lastno identiteto, in nobena zdravstvena ali druga institucija nima pravice posegati v naše živete realnosti, odločati o nas, namesto nas ali za nas.

Zahtevamo depatologizacijo.
Vztrajale_i bomo, dokler ne bomo imele_i pravice, svobode in varnosti odločati o svojih identitetah in telesih.
Vztrajajte z nami; zahteva(j)mo depatologizacijo!

V imenu Zavoda TransAkcija,
Teja Bakše, mag. soc. del.,
direktorica Zavoda TransAkcija