Vemo, kdo smo: podpiši peticijo za pravico trans oseb do samoopredelitve

 

Ena najbolj pomembnih človekovih pravic je ta, da (po)vemo, kdo smo. Npr.: Sem ženska. Sem nebinarna oseba. Sem trans moški. V Sloveniji za transspolne osebe to ni mogoče. Če želimo, da naši osebni dokumenti izražajo, kdo smo, smo prisiljene_i pridobiti diagnozo duševne motnje. 

Ustrezen postopek spremembe podatka o spolu v osebnih dokumentih je hiter, preprost in administrativen, o njem pa odloča le oseba sama. Takšne so svetovne in evropske smernice, po katerih je področje urejeno že v 11 evropskih državah. V Sloveniji še ni tako: pogoj za vključitev v pravni postopek je invazivna medicinsko-psihiatrična obravnava.

Da bi se to odpravilo, je treba v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru ta pogoj črtati. Trans osebe vemo, da spol, ki nam je bil določen ob rojstvu, ni naš. Trans osebe vemo, kdo smo.

Podprite nas pri zagotovitvi dostojanstva in spoštovanja človekovih pravic trans oseb. Podpišite peticijo ministru Boštjanu Poklukarju, naj spremeni omenjeni pravilnik.

Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji krši več človekovih pravic, in sicer pravico do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, do osebnega dostojanstva, varnosti, zdravja in zasebnosti (8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah).

Pobudnice_ki: Amnesty International Slovenije, Društvo DIH, DrogArt, Študentska Iskra, Koroška Pride, Kvartir, LGBTIQ skupnost Pomurje, Mirovni inštitut, Mesto žensk, MKC Maribor, Zavod Open, Društvo Parada ponosa, Maribor skozi rožnata očala, Pritličje, ŠKUC, TransAkcija, Ustanova.

PODPIŠITE PETICIJO