Coming out

Večna tema, o kateri pa – kot se vedno znova izkaže – nikoli ne moremo povedati vsega ali vedeti dovolj.

Ilustracija: Katarina Durič

Kaj pravzaprav coming out?

Coming out/razkritje (angl. coming out) je proces, kjer LGBTIQ+ oseba z nekom deli kakšna je njena spolna usmerjenost/spolna identiteta/spolne značilnosti. Coming out je mogoče narediti na razne načine, velika večina coming outov je v obliki osebnih pogovorov. Ne obstaja pravilen ali napačen način, kako narediti coming out. Zelo pomembno je, da LGBTIQ+ osebe coming out naredijo na način, za katerega čutijo, da je najbolj pravilen, udoben in varen za njih. LGBTIQ osebe se razkrivamo ves čas svojega življenja, saj ves čas spoznavamo nove osebe, prav tako pa se naše identitete lahko spreminjajo in se tako lahko ena sama LGBTIQ+ oseba tekom življenja razkrije z več različnimi identitetami. Zelo veliko LGBTIQ+ oseb se coming outov zelo boji, saj lahko vodijo v izredno neprijetne izkušnje, tudi nasilje in brezdomnost. Zelo pomembno se nam zdi poudariti, da ne glede na potencialne negativne posledice coming outa oseba, ki razkrije svojo/e osebno okoliščino/e ali identiteto/e, ni nikoli odgovorna oz. kriva za negativne spremembe. Odgovornost za sprejemanje vseh oseb ne glede na osebne okoliščine nosimo vse_i članice_i družbe, predstavnice_ki manjšin pa nikdar niso krive_i ali odgovorne_i za negativne reakcije ali nasilje. Prav tako želimo poudariti, da biti javno razkrit_a oz. out nikakor ni merilo legitimnosti identitet LGBTIQ+ oseb; tudi neoutirane osebe so del LGBTIQ+ skupnosti.

V Zavodu TransAkcija se pri svojem delu s strani pripadnic_kov LGBTIQ+ skupnosti in tistih, ki se še raziskujejo, njihovih bližnjih, zaveznic_kov kot tudi oseb s katerimi sodelujemo tekom izobraževanj in projektov, ves čas srečujemo z raznimi vprašanji glede coming outa oz. razkritja.

Z namenom vsem naštetim skupinam, predvsem seveda pa LGBTIQ+ skupnosti, ponujati točno takšno podporo, storitve, produkte in projekte, ki jih potrebujejo glede na svoje želje, ideje in potrebe, je eden naših programskih fokusov leta 2021 bil prav coming out, tekom projekta pa so nastali razni produkti, katere želimo deliti z vami.

Publikacija Srčna sporočila: LGBTIQ+ osebe o coming outu

Ključni rezultati raziskave LGBTIQ+ osebe in coming out

Seznam trans oz. LGBIQ+ osebam prijaznih komercialnih storitev