AMAB in AFAB

sta kratici, ki opisujeta spol, pripisan ob rojstvu. Izhajata iz angleških izrazov “assigned male/female at birth”. Vsem nam je namreč ob rojstvu pripisan spol, ki je v veliki večini bodisi ženski (AFAB) ali moški (AMAB). Cis moški in trans ženske so naprimer AMAB osebe, saj jim je bil ob rojstvu pripisan moški spol.