Spolno delo

(angl. sex work) je tržna dejavnost med odraslimi osebami vseh spolov, kjer so vse vključene osebe privolile v izmenjavo spolnih odnosov ali spolnih uslug v zameno za denar ali druge monetarne ali materialne dobrine. Spolno delo temelji na medsebojnem privoljenju in je jasno ločeno od trgovine z ljudmi. Temelji spolnega dela so prepoznavanje dejavnosti kot dela, ki naj bo urejeno v skladu s človekovimi in delavskimi pravicami, zavzemanje za dekriminalizacijo spolnega dela in nasprotovanje vsem oblikam kriminalizacije vseh vpletenih strank.