Igra LGBTI spomin

Dizajn: Heidi Pun

Naj se mavrična zabava prične!
Kaj je LGBTI spomin?

LGBTI spomin je mavrična različica vsem poznane igre spomin. LGBTI spomin predstavlja 18 zastav raznih skupin in identitet, ki sobivajo pod LGBTI mavrico. LGBTI spomin smo razvile_i v duhu DIY oz. naredi sam_a, saj lahko tako omogočimo dostop do igre čimveč osebam in skupinam.

Končana doma izdelana igra LGBTI spomin. Ta različica je bila izdelana po metodi “malo več dnara, boljša muz’ka”.

Igro se igra kot klasičen spomin, v primeru, da pa želiš bolje spoznati vključene zastave, smo o njih pripravile_i kratke predstavitve, ki jih najdeš spodaj na tej strani.

Kako si lahko sam_a izdelam igro LGBTI spomin?

Igro LGBTI spomin lahko po metodi naredi sam_a izdelaš doma, v šoli, v mladinskem centru, v dijaškem/študentskem domu, itd.

Možnosti za naredi sam_a izdelavo:

1. Spominske kartice LGBTI spomin

  • malo dnara, malo muz’ke: ekspresna izdelava, a manj trajna različica igre LGBTI spomin:

Na papir, idealno bolj debel, lahko pa tudi navaden, natisni igro LGBTI spomin. Nato izreži vse LGBTI zastave na kvadrate in igra se lahko prične.

Spominske kartice so na voljo tukaj: kartice LGBTI spomin

Datoteka, v kateri so vse kartice, je že pripravljena za tisk, zato ima ob robovih majhne črte. To naj te moti, kartice lahko obrežeš tako, da črte odrežeš.

  •  malo več dnara, boljša muz’ka: daljša (a ne zares dolga) izdelava in dlje obstojna različica igre LGBTI spomin:

Kupi katerokoli igro spomin (motivi niso pomembni), ki ima spominske kartice v dimenzijah 5 x 5 cm. Namesto na kupljen spomin pa lahko tudi sam_a iz debelejšega kartona izrežeš spominske kartice v dimenzijah 5 x 5 cm.

Na samolepini papir natisni kartice LGBTI spomin. Izreži vse LGBTI zastave ter jih prelepi na spominske kartice igre, ki si jo kupil_a oz. kartonske kartice, ki si jih pripravil_a. Tvoj LGBTI spomin je pripravljen.

2. Škatlica za igro LGBTI spomin

Ampak, a si se vprašal_a kam pa naj potem shraniš vse te mavrične kartice? Na debelejši papir oz. karton natisni škatlico za igro LGBTI spomin, ki jo nato izrežeš po črtkanih črtah, prepogneš vse notranje črtkane črte ter zalepiš na mestih, kjer piše lepilo.

Končana doma izdelana škatlica za LGBTI spomin.

3. Letak predstavitev LGBTI zastav 

Vse zastave so ti ful všeč, ampak se sprašuješ katere vse skupine in identitete predstavljajo? Tukaj ti bo v pomoč letak predstavitev LGBTI zastav. Letak natisneš obojestransko in zložiš tako, da sta na prvem mestu mavrična oz. LGBTI zastava. Na koncu letaka je tudi QR koda, ki jo s čitalcem QR kod skeniraš in odprla se ti bo naša spletna stran, kjer so predstavljene vse zastave. Seveda imaš lahko tudi ves čas odprto spletno stran in letaka tako ne potrebuješ, če pa želiš z družbo s katero se igraš poleg igre imeti tudi nekaj odmika od virtualnega sveta, pa bo letak fajn pripomoček.

Predstavitve vseh 18 zastav vključenih v igro:

Mavrica je eden izmed prvih in najbolj poznanih simbolov LGBTI skupnosti. Mavrična zastava je nastala leta 1978, prva verzija je poleg sedaj uporabljanih barv vključevala še roza. Obstajajo različne verzije mavrične zastave, najbolj znana je različica s šestimi barvami: rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro in vijolično.
Pred nekaj leti so se pojavili dizajni, ki vključujejo tudi črno in rjavo barvo. Namen tega je viden poklon in izraz spoštovanja nebelim LGBTI osebam, ki so imele v modernem LGBTI gibanju izjemno ključno vlogo, kar se velikokrat (ne)namerno spregleda.

Lezbijko (angl. lesbian) se najpogosteje razume kot žensko, ki jo romantično/spolno privlačijo (le) ženske. Lezbična identiteta pa je veliko bolj kompleksna kot takšna slovarska definicija, saj se kot lezbijke (lahko) identificirajo tudi nebinarne osebe. Prav tako je lezbijka za številne osebe lahko že sama po sebi spolna identiteta. V vsakem primeru pa velja, da gre za samoopredelitev.

Biseksualnost (angl. bisexuality) je spolna in/ali romantična privlačnost do več kot enega spola/do različnih spolov oz. privlačnost do vseh spolov ali ne glede na spol. Sicer pa velja, da ima biseksualnost skoraj toliko različnih pomenov, kot je biseksualnih oseb, saj jo vsak_a lahko razume in doživlja na svoj način.

Transspolnost (angl. trans(gender)) je neujemanju spolne identitete s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Transspolni osebi je ob rojstvu bil pripisan spol, ki ga ne čuti kot sebi lastnega. Transspolnost je nadpomenka za vse spolne identitete, ki temeljijo na neujemanju spolne identitete s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Sem sodijo različne identitete: transspolne ženske in moški, nebinarne osebe (osebe, ki se ne identificirajo kot moški ali ženske), aspolne osebe, kvirspolne osebe, spolno fluidne osebe, kralji_ce preobleke, itd. Načinov, kako biti trans oseba in kako živeti in izražati svojo transspolnost je mnogo, brez pogovora s posamezno trans osebo pa je nemogoče vnaprej predvideti potrebe in želje trans osebe glede njenih načinov izražanja in utelešanja svoje spolne identitete.Interspolnost (angl. intersex) je krovni termin, ki zajema širok razpon telesnih raznolikosti. Interspolne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi (genitalije, spolne žleze, kromosomi …), ki jih ni mogoče uvrstiti v binarni sistem ženska-moški. Spolne značilnosti interspolnih oseb je kdaj mogoče pripisati značilnostim tako žensk kot moških, kdaj predvsem žensk ampak tudi moškim in obratno, kdaj pa je uvrstitev v binarni spolni sistem preprosto nemogoča. Interspolnost obstaja na spektru in zajema razne zdrave telesne raznolikosti. Interspolna oseba ima telo, katerega na podlagi spolnih značilnosti (genitalije, spolne žleze, kromosomi …) ni možno uvrstiti v binarne kategorije ženska-moški. Interspolnost še vedno ostaja nerazumljena, nevidna in se jo v zdravstvu razume kot motnjo, čeprav to ni. Številne interspolne osebe tako sploh ne vedo, da so interspolne ali pa se tega zavejo šele v puberteti ali kasneje.

Panseksualnost (angl. pansexuality) je spolna in/ali romantična privlačnost do oseb vseh spolov oz. ne glede na spol. Panseksualnost se lahko uvršča pod krovni termin bi+ ali pa se jo razume kot samostojno spolno/romantično privlačnost. Ima mnogo načinov razumevanja, kar pomeni, da lahko panseksualne osebe panseksualnost razumejo in doživljajo vsaka na na svoj način.

Poliseksualnost (angl. polysexuality) je spolna in/ali romantična privlačnost do oseb več kot enega spola oz. spolnega izraza, ne pa (nujno) vseh. Poliseksualnost, tako kot biseksualnost in panseksualnost, predstavlja spolno in/ali romantično privlačnost do oseb več kot enega spola, vsaka poliseksualna oseba pa poliseksualnost doživlja na svoj način. Poliseksualnost ni enaka poliamoriji.

Nebinarnost (angl. non-binary) je nadpomenka, ki zajema spolne identitete, ki se ne umeščajo znotraj binarnega (žensko-moškega) spolnega sistema. Gre torej za vse spolne identitete, ki presegajo binarni spolni sistem oziroma spolne identitete, ki niso moški ali ženska. Termin lahko pomeni tudi samostojno spolno identiteto, ki ne potrebuje natančnejše definicije. Podobno kot kvirspolnost tudi nebinarne spolne identitete zajemajo številne spolne identitete, ki se nahajajo zunaj binarnega spolnega sistema, na primer: aspolnost, neutrois, bispolnost, kvirspolnost, itd.

Kvirspolnost (angl. genderqueer) je spolna identiteta, kjer oseba čuti, da ima nenormativno oz. kvir doživljanje svojega spola oz. se ne identificira znotraj binarnega spolnega sistema moški-ženska. Kvirspolna identifikacija vključuje vse spolne identitete, ki niso cisnormativne. Kot nebinarnost je tudi kvirspolnost lahko krovni termin za razne identitete ali samostojna identiteta. Obstaja velik preplet nebinarnih in kvirspolnih deficij in identitet, odločitev katera beseda in identiteta komu najbolj ustreza oz. ponuja največ udobja pa je odvisna od vsake posamezne osebe. Prav tako imata termina različen zgodovinski in kulturno-politični izvor. 

Spolna fluidnost (angl. genderfluid) je spolna identiteta, pri kateri osebe čutijo, da je njihova spolna identiteta fluidna. To pomeni, da se njihova spolna identiteta spreminja, da ni statična, temveč prehaja med dvema ali več spolnimi identitetami. Vsaka spolno fluidna oseba spolno fluidnost občuti po svoje.

Demipunca (angl. demigirl) je spolna identiteta, kjer se oseba večinoma, vendar ne v celoti, identificira kot punca, ženska oz. ženstvena oseba, ne glede na spol, ki je osebi bil pripisan ob rojstvu. Hkrati se demipunce/demiženske morda identificirajo tudi s katerim drugim spolom, večinoma pa svoj spol dojemajo kot dekliški/ženski/ženstven.

Demifant (angl. demiboy) je spolna identiteta, kjer se oseba večinoma, vendar ne v celoti, identificira kot fant, moški oz. maskulina oseba, ne glede na spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Hkrati se demifantje/demimoški morda identificirajo tudi s katerim drugim spolom, večinoma pa svoj spol dojemajo kot moški oz. maskulin.

Aseksualnost (angl. asexuality) katera se pogovorno imenuje ace, je spolna usmerjenost, pri kateri aseksualna oseba ne občuti oz. doživlja spolne privlačnosti. Aseksualne osebe praviloma nimajo želje oz. potrebe po spolnih odnosih. Nekatere aseksualne osebe nimajo spolnih odnosov, nekatere pa jih imajo kljub odsotnosti želje oz. potrebe po njih. Razlogi za to so odvisni od posameznice_ka in so lahko raznoliki, med drugim pa lahko vključujejo željo po spolni intimi s partnerko_jem/partnerkami_ji in/ali željo po reprodukciji. Aseksualnost ni abstinenca od spolnih odnosov in tudi ne celibat, prav tako pa ne drži stereotip, da aseksualne osebe nimajo partnerskih razmerij. Aseksualnost obstaja na spektru in je nemogoče v naprej in brez pogovora vedeti, kako jo doživlja ter kaj želi in potrebuje določena aseksualna oseba. Uporablja se tudi termin ace, ki zajema in predstavlja raznolik spekter doživljanja aseksualnosti. Pogost simbol aseksualnosti oz. aseksualne skupnosti je kos torte.

Demiseksualnost (angl. demisexuality) opisuje spolno usmerjenost, pri kateri demiseksualna oseba ne doživlja spolne privlačnost do druge osebe, dokler ni z njo razvila čustvene vezi. Demiseksualne osebe večinoma razvijejo oz. doživljajo spolno privlačnost do oseb drugih oseb šele kadar so z njimi povezane na globok in intimen način. Demiseksualne osebe so lahko kateregakoli spola (trans ali cis ženske/moški, nebinarne osebe, itd.) in katerekoli spolne usmerjenosti (lezbijke, geji, biseksualne osebe, itd.)

Aromantičnost (angl. aromanticity) katera se pogovorno imenuje aro, je romantična usmerjenost, pri kateri aromantična oseba doživlja nizko ali popolno odsotnost romantične privlačnosti. Aromantične osebe večinoma doživljajo romantiko na drugačen način kot smo je priučene_i tekom socializacije, kar se pri različnih aromantičnih osebah različno izraža. Nekatere_i doživljajo izreden odpor/gnus do romantike, nekatere_i ne čutijo nobene želje oz. potrebe po romantičnih gestah/odnosih in imajo raje prijateljstva ter druge neromantične oblike odnosov. Aromantičnost obstaja na spektru in je nemogoče v naprej in brez pogovora vedeti, kako jo doživlja ter kaj želi in potrebuje določena aromantična oseba. Aro osebe aromantičnost doživljajo na zelo različne načine, prav tako pa obstaja vrsta terminov, ki še natančneje definirajo aromatničnost, ki za nekatere osebe predstavljajo tudi poimenovanja njihovih identitet.

Demiromantičnost (angl. demiromanticity) opisuje romantično usmerjenost, pri kateri demiromantična oseba ne doživlja romantične privlačnost do druge osebe, dokler ni z njo razvila čustvene vezi. Demiromantične osebe večinoma ne morejo razviti romantične privlačnosti do oseb dokler niso z njimi povezane na globok in intimen način.

Poliamorija (angl. polyamory), pogosto skrajšana kot poli, je etična nemonogamija. Poliamorne osebe lahko sklepajo več spolnih in/ali romantičnih razmerij z različnimi osebami hkrati, temelj poliamorije pa je informirano soglasje vseh vključenih. Osnovne vrednote poliamorije so iskrenost, odprta komunikacija, integriteta in predanost. Osebe so lahko poliamorne ne glede na njihov spol.

Medvedi oz. medoti (angl. bears) so LGBTI subkultura, ki združuje večinoma moške, ki se identificirajo kot pripadniki_ce medvedje subkulture. Največrat gre za geje z bradami in precejšnjo telesno poraščenostjo, ki večinoma ni vitko ali mišičasto. Ni pa nujno, saj so del medvedje subkulture tudi lovci_ke oz. ljubitelji_ce medvedov, ne glede na njihovo telesnost ter mišičasti medvedi ter volkovi in vidre, ki so praviloma vitki. Medoti so poznani kot skupina, kjer ima pomembno vlogo želja po samoosvoboditvi od rigidnih telesnih norm ter želja po večji sproščenosti in vključujočnosti glede zunanjega izgleda drugih. Izgled, ki ga mainstreamovska gejevska populacija ponavadi zavrača (nevitko, neobrito, neandrogino telo), v medvedjem kontekstu postane poželjiv in zaželen. Hedonizem je pomemben element medvedje subkulture, zato se večinoma družijo na zabavah, piknikih, v savnah ter na medvedjih festivalih in paradah. Še štiri vrednote so za medvedjo kulturo ključne: hrana, pivo, dotik in vključujočnost. Značilen pa je tudi prav poseben slog oblačenja, ki je mestoma že skoraj uniformiran: karirasta srajca in kavbojke.

Nekaj informacij o LGBTI zastavah:

Vse predstavljene zastave pripadajo skupinam in identitetam, ki so resnične, raznolike in legitimne.

Določene skupine in identitete uporabljajo več kot eno različico zastave, prav tako se razvijajo vedno nove. Prav je, da osebe uporabljajo in se povezujejo s tisto zastavo oz. zastavami, ki jim najbolj ustrezajo.

Vse barve v vseh zastavah so izbrane s posebnim namenom in imajo specifične pomene.

LGBTI osebe so lahko del večih skupin in identitet. Vsako pripadnost določa oseba sama zase. Četudi se morda zdi, da nekdo sodi v definicijo določene skupine ali identitete, ni nujno, da se tako tudi sam_a identificira. Prav zato je pomembno, da se identitete nikomur ne pripisuje, temveč se z osebami in o njih govori izključno z uporabo izrazov, ki jih osebe uporabljajo zase.

LGBTI osebe bodo morda tekom svojega življenja spremenile svojo identiteto, tudi to je legitimno.
Vse predstavljene skupine in identitete so (lahko) politične.

Uživaj ob guljenju mavričnega spomina!

Avtor: Linn Julian Koletnik
Oblikovanje: Heidi Pun