Tranzicija

Kaj je tranzicija?

Tranzicija je proces, kjer transspolna oseba spremeni razne stvari na oz. o sebi, da ji je lažje in bolj udobno živeti. Namen tranzicije je, da se oseba spremeni tako, da bo bolj v skladu s svojimi željami in pričakovanji glede videza, načinov izražanja in vključenosti v družbo, ki jih pripisuje določenemu spolu. Načinov, kako narediti tranzicijo, je toliko kot je trans oseb.

Samo in izključno trans oseba sama je tista, ki naj odloča o svojih potrebah in željah po tranziciji. Nihče drug, ne starši, partnerke_ji, zdravnice_ki, prijatelji_ce, učitelji_ce itd. nima pravice ali avtoritete določati ali trans oseba potrebuje in želi v tranzicijo. Nekatere izmed naštetih skupin oseb imajo vpliv na to, v kolikšni meri in času je osebam omogočen dostop do procesov, postopkov in sprememb v tranziciji, nihče od njih pa nima pravice v imenu trans osebe povedati ali oseba potrebuje in želi tranzicijo in kakšne točno potrebe ima glede svoje tranzicije.

V tranzicijo vstopajo osebe vseh spolnih identitet, tudi nebinarne osebe.

Potrebo oz. željo po tranziciji imajo lahko trans osebe vseh transspolnih identitet, torej trans ženske, trans moški in nebinarne oseb. Potreba po tranziciji izhaja iz doživljanja spolne disforije in/ali socialne disforije, katero lahko doživljajo vse osebe, ki se nahajajo na spektru transspolnosti, tudi nebinarne. Nebinarne osebe so lahko trans feminine ali trans maskuline in si posledično lahko želijo sprememb, kjer bo njihov videz in način izražanja v družbi v skladu s tem, kar je v družbi prepoznano kot ženstveno ali moško. Dejstvo, da nebinarna oseba vstopi v tranzicijo, sploh medicinsko, ne pomeni, da ni več nebinarna – prav nasprotno; oseba se je odločila, da bo tudi s tranzicijo potrdila svojo nebinarno identiteto. Mišljenje, da nebinarne osebe ne želijo tranzicije, je zastarelo in predvsem ni v skladu z živetimi realnostmi nebinarnih oseb tako v Sloveniji kot po svetu.

Prav tako potreba oz. želja po tranziciji ni omejena s katero drugo osebno okoliščino osebe. Potrebo po tranziciji imajo tako lahko osebe vseh starosti, spolnih usmerjenosti, ras in etničnih pripadnosti, družbenih razredov, telesnih oblik, nevroraznolike osebe, osebe z raznimi telesnimi oviranostmi, in drugih osebnih okoliščin. Žal pa je tako, da določene osebne okoliščine lahko vplivajo na dostop do telesnih procesov in posegov okviru medicinske tranzicije.

Tranzicijo splošno delimo na dve področji: medicinsko in socialno.

Tranzicija pa je proces, kjer oseba naredi prehod iz spola, ki ji je bil pripisan ob rojstvu, v spol, ki ga čuti kot sebi lastnega. Zelo pogosto se dogaja, da se transspolnost enači z medicinsko tranzicijo in domneva, da vse trans osebe želijo tudi s hormonsko terapijo in medicinskimi posegi potrditi svojo spolno identiteto. Pogosto se domneva, da gre za enosmeren proces, ki se mora zgoditi v celoti, da bi bila oseba srečna. To pa še zdaleč ni tako.

Medicinska tranzicija, ki jo imenujemo tudi potrditev spolne identitete ali potrditev spola, je proces, kjer oseba prehaja od spola, ki ji je bil pripisan ob rojstvu, k njej lastnemu spolu in spolnemu izrazu. Medicinska tranzicija lahko vključuje hormonsko terapijo, nadgradnjo ali izgradnjo sekundarnih spolnih značilnosti ter kirurške posege za potrditev spola. Odločitve o izbiri vrste posega sprejemajo osebe same, zanje ni napisanih pravil in se pri različnih osebah pojavljajo v različnih zaporedjih in obsegih.

Socialna oz. družbena tranzicija lahko vključuje menjavo osebnih zaimkov, izbor novega imena z uradno spremembo imena ali ne, spremembo v načinu oblačenja, frizure, pričetek uporabe različnih pripomočkov za lajšanje spolne disforije (npr. binder, packer, tucking spodnje perilo, lasulja, itd.), spremenjen način, kako ima oseba spolne odnose, trening glasu z namenom spremembe višine glasu, spremembo uradnega podatka o spolu v matičnem registru in osebnih dokumentih (ta proces se imenuje pravno priznanje spola) in mnogo drugega. Nekaterim trans osebam, ki si ne želijo medicinske tranzicije ali vanjo iz drugih razlogov ne vstopajo, socialna tranzicija predstavlja pomemben način, kako potrditi svojo spolno identiteto.

Tranzicija lahko vključuje vse zgoraj navedene postopke in posege, vendar to ni nujno – o poteku tranzicije odloča vsaka transspolna oseba zase. Odločitve katere vse spremembe oseba želi, lahko sporoči samo vsaka trans oseba zase, saj je doživljanje lastnega spola in želenih sprememb same_ga sebe zelo osebna zadeva. Nekatere trans osebe imajo izkušnje le s postopki in spremembami iz socialne tranzicijo, nekatere s postopki in spremembami tako s socialne in medicinske tranzicije, nekatere trans osebe pa se nikoli ne odločijo za spremembe izven zelo zasebnih krogov in posledično nikoli ne gredo javno skozi tranzicijo. Prav vse izbire in odločitve so legitimne in nobena trans oseba ni bolj trans ali bolj pravilno trans, ne glede na njene izkušnje ali želje glede tranzicije.

Proces medicinske tranzicije je praviloma dolg, naporen, poln preizkušenj, zahteva veliko potrpežljivosti ter pogosto vzbuja občutek brezizhodne situacije. Prav zato poleg informacij o postopkih in posegih iz sklopa medicinske tranzicije ponujamo tudi širok nabor možnosti, kako lahko trans osebe same vplivamo na spremembe našega telesnega izgleda s tehnikami in pripomočki, ki sodijo pod socialno telesno tranzicijo. Za trans osebe je izjemnega pomena, da imamo občutek, da imamo (tudi) same nadzor nad lastnim telesom in prav raziskovanje samih sebe s tehnikami in pripomočki socialne tranzicije lahko vodi v veliko spolne evrofije ter zmanjšuje spolno disforijo.

Vse osebe, ki ste ali boste vstopile v proces medicinske tranzicije, vabimo, da preberete priročnik Guidelines to Human Rights-based Trans-specific Healthcare, ki ga je leta 2019 izdala krovna evropska transspolna organizacija Transgender Europe – TGEU. Gre za prvi priročnik, ki naslavlja umestitev posegov in procesov, v katere so trans osebe vključene tekom medicinske tranzicije in zdravstvene oskrbe, v razna področja človekovih pravic. Priročnik jasno izpostavlja, kako bi naj bile izvajane zdravstvene storitve za trans osebe in kako izgledajo kršitve pravic trans oseb.