Duševno zdravje med in po tranziciji

Duševno zdravje v zvezi s stisko, da živiš v drugi identiteti, kot je tvoja, se po tranziciji bistveno izboljša. Za osebe, ki imajo optimalne pogoje, so negativni vplivi na duševno zdravje redki.

Pri osebah, ki nimajo podpornega okolja, je lahko tranzicija zelo težko obdobje. Duševno zdravje oseb, ki ne morejo ali ne želijo spremeniti okolja in nimajo podpore, je lahko zelo slabo. Zato ni priporočeno, da druge osebe trans oseb nikoli ne razkrijejo, ker so lahko posledice za to osebo hude.

Na duševno zdravje pripadnic_kov manjšinskih družbenih skupin, kot so transspolne osebe, v veliki meri vpliva vsakodnevna (samo)cenzura, ki je posledica sistemske diskriminacije. Ta transspolne identitete (ne)namerno ne vključuje v vse državne sisteme in družbena področja.

V raziskavi Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji (Zavod TransAkcija, 2019) je največji delež transspolnih oseb, 38 %, svoje duševno zdravje ocenilo kot povprečno, 29 % ga je ocenilo kot slabo, 6 % kot zelo slabo, 17 % kot dobro in 9 % kot zelo dobro.