Hormonska terapija, genitalije in libido

Hormonska terapija vpliva na vse reproduktivne funkcije, libido in izgled genitalij na več načinov. Zaradi nižanja nivoja testosterona ima hormonska terapija močan vpliv na plodnost. Blokiranje testosterona bo sčasoma povzročilo neplodnost. Dlje kot blokiraš testosteron, manjša je možnost, da se plodnost vrne tudi po prekinitvi terapije in slabše bodo spolne funkcije.

Kaj konkretno se zgodi?

Hormonska terapija učinkuje pri vsaki osebi na različne načine. Zato je konkretne učinke hormonske terapije na telo na splošno, in specifično glede na reproduktivne organe in spolne funkcije, težko napovedati. Možno je, da boš doživel_a nekaj od teh učinkov:

  • V prvih 6 mesecih pričakuj prenehanje spontanih erekcij. Zaželene erekcije so v večini primerov možne.
  • Prvo leto lahko pričakuješ spremembo v konsistenci in količini sperme v prozorni tekočini, ki ne vsebuje več semenčic.
  • Pričakuj vpliv na libido (spolni nagon). Težko je sicer napovedati, kako se bo to izrazilo. Nekatere osebe pravijo, da se jim je libido s hormonsko terapijo zmanjšal, druge pa, da se je povečal. Pri osebah, ki doživijo zmanjšanje libida, to ni nujno “izguba,” saj nekatere_i zmanjšanje libida doživljajo kot osvobajajoče. Rezultat je zelo odvisen od tvojega odnosa do spolnega užitka.
  • Zaradi prenehanja spontanih erekcij lahko pride do rahle bolečine ali nelagodja, kadar uporabljaš genitalije med seksom in spolnimi aktivnostmi vseh vrst.
  • Hormonska terapija lahko povzroči zmanjševanje genitalje v roku nekaj let.

Hormonska terapija in spolno življenje

Hormonska terapija učinkuje pri vsaki osebi različno, zato je konkretne učinke hormonske terapije na spolno življenje težko napovedati. Poleg konkretnih sprememb na genitalijah hormonska terapija v večini primerov spremeni odnos do spolnega užitka. Zmanjšanje aktivnega testosterona v telesu ima psihološke posledice, kot je zmanjševanje libida, estrogen pa nato odpre nove načine doživljanja spolnega užitka. Nekaterim osebam je ta psihološki aspekt najbolj pomemben od vseh sprememb libida in genitalij.

Spolno življenje in hormonska terapija

Nekatere osebe se osvobodijo misli, da se njihovo telo feminizira in se potem lažje sprostijo med seksom. Redkeje lahko osebe pogrešajo libido in spolno življenje pred hormonsko terapijo. Vsekakor je spolno življenje pomemben aspekt za veliko trans femme oseb, ki so načeloma zadovoljne s spremembami, ki jih hormoni povzročajo.

Seveda obstajajo tudi osebe, ki niso najbolj zadovoljne s spremembami. Pomemben del teh pravi, da so bile razočarane zaradi manjšega učinka od pričakovanega. Za osebe, ki so med vstopom v tranzicijo v partnerskem odnosu, je lahko ta aspekt problematičen ali pa tudi ne – odvisno od razumevanja so partnerjev_k.

Pričakuješ lahko tudi občutek, da ne razumeš več svojega telesa. Možno je tudi, da se bo potrebno na novo naučiti, kako doživljati spolnost.

Zaradi sprememb libida in zaradi disforije veliko oseb gre skozi proces ponovnega učenja spolnosti na splošno. Dodaten razlog za ponovno spoznavanje spolnosti so lahko tudi nove spolne vloge, izkušnje v luči prave identitete ali z novimi partnerji_kami.

Tudi hormonska terapija sama po sebi lahko spremeni odnos do spolnosti, saj telo ne reagira več enako kot pred hormonsko terapijo: ne reagira nujno na iste dražljaje ali/in ne nujno na isti način. Učiti se na novo o svojem telesu je lahko pomembno, zato da obdržiš sposobnost doživljanja orgazma, če je to zate pomembno. Če imaš partnerja_ko, ki te podpira, je zelo verjetno, da bo učenje potrebno za obe_a.