Dan osveščanja o interspolnosti – kaj interspolne osebe želijo, da vemo o njih

Motiv in desing: Nuka Horvat

Dan osveščanja o interspolnosti oz. Intersex Awareness Day se na mednarodni ravni obeležuje 26. oktobra vsako leto. Namen dneva je osveščanje in informiranje glede kršitev človekovih pravic, ki jih doživljajo interspolne osebe.

Interspolnost je krovni pojem, ki zajema spekter različic spolnih značilnosti (zunanji in notranji spolni organi, hormoni, kromosomi), ki se pri človeku pojavljajo naravno. Termin interspolnost temelji na dejstvu, da se spol na telesu odraža na različne načine in da obstajajo osebe z različicami spolnih značilnosti izven binarnega razumevanja spola ženska-moški. Spolne značilnosti so v telo vpisane ob rojstvu, pa če smo interspolna oseba ali ne.

Kaj interspolne osebe želijo, da vemo o njih

Video je nastal oktobra 2019 ob obiskih interspolnih aktivistk_ov v Ljubljani.
Februarja 2019 je za izvedbo delavnic o interspolnosti na povabilo Zavoda TransAkcija v Ljubljani gostoval Erin Vlahović.
Septembra 2019 so tekom dvodnevnega dogodka Podprimo interspolne osebe v Sloveniji v Ljubljani gostovale_i Kitty Anderson, Luan Pertl, Kristian Randjelović, Pol Naidenov, Dan Christian Ghattas in Ins A. Kromminga. Ljubljano so obiskale_i na povabilo Interspolne koalicije v kateri sodelujejo organizacije Zavod TransAkcija, Amnesty International Slovenije, Društvo Parada ponosa, Društvo DIH, Društvo Legebitra, Društvo ŠKUC, Društvo Kvartir.

Tekom obiska so nastali sledeči medijski prispevki o interspolnosti:

Prva stran letaka o interspolnosti (2019)

Tekom obiska smo organizacije gostiteljice pripravile letak o osnovah interspolnosti, ki je dostopen tukaj:
Letak o osnovah interspolnosti

Več informacij o interspolnosti:

V Evropi deluje organizacija OII Europe (Organisation Intersex International Europe), ki je krovna evropska organizacija za organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic interspolnih oseb.

Njihove publikacije in produkti:

Prihodnost interspolnih dojenčkov_ic in otrok je odgovornost vseh članic_ov družbe, prenehati se morajo nepotrebne operacije in drugi medicinski posegi na zdravih telesih!