Tranzicija

Informacije glede procesa potrditve spolne identitete za polnoletne osebe

OPOZORILO!

Namen objavljene vsebine je zbrati čimveč informacij glede poteka procesa medicinske tranzicije za polnoletne osebe v Sloveniji. Informacije so zbrane na osnovi izkušenj transspolnih oseb ter ne predstavljajo mnenj zdravstvenih delavk_cev ali strokovnega zdravstvenega protokola procesa medicinske tranzicije.

Informacije je potrebno razumeti kot potencialne možnosti poteka procesa tranzicije, ne pa tudi kot gotova dejstva – potek procesa tranzicije je namreč odvisen od odločitev zdravstvenega osebja, ki vodi individualne procese tranzicije transspolnih oseb.

Vsebina predstavlja informacije o poteku medicinske tranzicije le za polnoletne transspolne osebe.
O poteku medicinske tranzicije pri mladoletnih osebah namreč zaenkrat ne obstaja dovolj dolgo trajajoča praksa izvajanja procesa, da bi na osnovi teh praks lahko bile zbrane relevantne informacije. Zagotovo pa lahko podamo informacijo, da proces poteka drugače kot pri polnoletnih osebah.

Če prepoznate, da kakšna vsebina ni vključena, prosim, da to sporočite na info@transakcija.si.

Psihiatrija

Kontakti psihiatrinj_ov

ZA POLNOLETNE OSEBE: 
Irena Rahne Otorepec, dr. med.: irena.rahne@psih-klinika.si
Peter Zajc, dr. med.:
peter.zajc@psih-klinika.si

Ambulanta za spolno zdravje, Center za mentalno zdravje
Informacije: info@psih-klinika.si
Splošna telefonska številka:
01 5874 900
Telefonska številka za naročanje: 01/5874 943

URNIK dr. RAHNE OTOREPEC in dr. ZAJCA

S klikom na povezavo se odpre urnik zaposlenih na Centru za mentalno zdravje. Nato izbereš ime svoje_ga zdravnice_ka in izpiše se ti njen_gov delovni urnik.

ZA MLADOLETNE OSEBE (do 18. leta starosti):
Maja Drobnič Radobuljac, dr. med.: maja.radobuljac@psih-klinika.si

Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo, Center za mentalno zdravje
Informacije: info@psih-klinika.si
Telefonska številka: 01 5874 955

POMEMBNO: Dr. Drobnič Radobuljac v obravnavo sprejema osebe šele, kadar so že vključene v splošno in redno pedopsihiatrično obravnavov v kraju bivanja ali drugod. Namen tega je, da se lahko ona posveti primarno obravnavi spolne disforije, pridružena stanja in/ali motnje pa obravnavajo lokalne_i pedopsihiatrinje_i. O tem velja dogovor med vsemi pedopsihiatri_njami vključenih v Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo.

SEZNAM IZVAJALK_CEV PEDOPSIHIATRIČNIH OBRAVNAV

URNIK dr. DROBNIČ RADOBULJAC

S klikom na povezavo se odpre urnik zaposlenih na Centru za mentalno zdravje. Nato izbereš ime svoje_ga zdravnice_ka in izpiše se ti njen_gov delovni urnik.

Interdisciplinarni konzilij za potrditev spolne identitete

Konzilij sestavljajo različne_i strokovnjaki_nje, ki se na rednih srečanjih dogovarjajo o poteku procesa. Sestava konzilija (2021):

 • specialistka psihiatrije in seksologinja, predsednica (Irena Rahne Otorepec, dr. med.),
 • specialist psihiatrije (Peter Zajc, dr. med.),
 • specialistka pedopsihiatrije (Maja Drobnič Radobuljac, dr. med.),
 • klinična psihologinja (Mojca Šoštarič Zvonar, dipl. psih.),
 • specialisti_ke urologije,
 • specialisti_ke plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije (Uroš Ahčan, dr. med.),
 • specialist otorinolaringologije (Aleš Grošelj, dr. med.),
 • specialisti_ke interne medicine – endokrinologije (Tina Krokter Kogoj, dr. med., Katarina Mlekuš Kozamernik, dr. med.),
 • specialistke_i ginekologije in porodništva (Gabrijela Simetinger, dr. med., Eda Bokal Vrtačnik – svetovanje glede hrambe plodnih celic, dr. med.).

Lokacija

Proces potrditve spolne identitete poteka v okviru Centra za mentalno zdravje (Ambulanta za spolno zdravje), ki se nahaja na naslovu Grablovičeva 44a v Ljubljani. Več informacij najdeš na https://www.psih-klinika.si/strokovne-enote/center-za-mentalno-zdravje/ambulanta-za-spolno-zdravje/.

Naročanje na pregled

Za naročanje na prvi pregled napišeš elektronsko sporočilo psihiatrinji ali psihiatru, v katerem se predstaviš in poveš, da želiš vstopiti v proces. Poleg tega po navadi odpišeta,  da potrebujeta še rojstni datum in naslov stalnega prebivališče. V primeru, da želiš morebitno pošto prejemati na začasni naslov, to tudi izpostavi. Psihiater_inja ti določi in napiše datum ter ura pregleda.

Glede nadaljnjih pregledov se dogovoriš osebno s psihiatrom ali psihiatrinjo.

Prvi pregled pri psihiatrinji_u

Ob vstopu v stavbo se s kartico zdravstvenega zavarovanja prijaviš v sprejemni pisarni in poveš, pri komu si naročen_a. Irena Rahne Otorepec, dr. med. ima pisarno v pritličju levo (glede na glavni vhod), Peter Zajc, dr. med. ima pisarno v 2. nadstropju levo (glede na stopnice).

Na prvem pregledu se s psihiatrom_injo pogovarjaš o svojem doživljanju lastnega spola, razmišljanju o svoji spolni ideniteti, doživljanju svojega telesa, imena, o odnosih s pomembnimi osebami v tvojem življenju (partner_ka, družina, prijatelji_ce), otroštvu in o svoji življenjski zgodbi.

Nadaljnji pregledi pri psihiatru_inji

Na nadaljnjih pregledih psihiater_inja preveri, če je kaj novega, o čemer se želiš pogovoriti, sicer pa vpraša še kaj o tvojem življenju. Psihiater_inja pogosto predlaga, da na enega izmed nadaljnjih srečanj povabiš kakšno osebo, ki ti je blizu (to so lahko starši, sorodniki_ce, prijatelj_ica, partner_ka itd.).

Psihološki pregled pri klinični psihologinji

Psihološki pregled pri klinični psihologinji Mojci Šoštarič Zvonar po navadi poteka v treh delih – na prvih dveh srečanjih poteka psihološki pregled (vsak del traja približno 3 ure), na tretjem srečanju pa poteka pogovor o izvidu, ki ga napiše klinična psihologinja na podlagi analize podatkov. Psihološki pregled je sestavljen iz različnih nalog in vprašalnikov, na podlagi katerih psihologinja oceni trdnost tvoje osebnosti, doživljanje sveta in lastnega spola. Primeri dejavnosti: Rorscharchov diagnostični preizkus, vprašalnik o spolni disforiji, test osebnosti ipd.

Psihološki pregled je podlaga za pridobitev motnje spolne identitete ali transseksualizma – F64.0 (ICD-10 2010), ki je nujna za nadaljevanje procesa potrditve spolne identitete v Sloveniji.

Maja 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija – World Health Organization (WHO) sprejela reformo ICD-11 (2019) – Mednarodne klasifikacije bolezni 11, ki je transspolnost odstranila iz področja duševnih bolezni. Nekdanjo diagnozo »transseksualizem« bo tako zamenjala diagnoza »spolna neskladnost med mladostnicami_ki in odraslimi«, ki bo po novem uvrščena v poglavje »Stanja povezana s spolnim zdravjem.«

Celovita depatologizacija vključuje dejstvo, da je potrebno v celoti odstraniti psihiatrično-medicinske klasifikacije transspolnosti kot tudi gatekeeping s strani zdravstvenih inštitucij glede procesov pravnega priznanja spola. Od držav članic je odvisno, kako bodo implementirale sprejeto reformo.

Kontakt klinične psihologinje: Mojca Šoštarič Zvonar: mojca.sostaric@psih-klinika.si

Priporočilna pisma (mnenja, potrdila) psihiatra_inje

 • Priporočilno pismo za endokrinološko zdravljenje (hormonska terapija)
 • Potrdilo za zamenjavo dokumentov
 • Priporočilno pismo za kirurške posege
 • Priporočilno pismo za ireverzibilne kirurške posege

Od priporočilnega pisma do napotnice in do pregleda

Ta del procesa potrditve spolne identitete je pri psihiatru in psihiatrinji različen. Psihiater Zajc vedno napiše priporočilno pismo, s katerim greš k osebni_emu zdravnici_ku, kjer ti on_a izda napotnico za endokrinologijo, plastično kirurgijo, lasersko odstranjevanje dlak itd.

Psihiatrinja Rahne Otorepec že na začetku prosi, če lahko pri osebni_emu zdravnici_ku pridobiš napotnico za psihiatrijo, na podlagi katere lahko potem ona izdaja napotnice za specialistke_e.

Endokrinologija

Kontaktne informacije

Telefonska številka: 01 522 48 64 (od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro)

Elektronski naslov: endoamb@kclj.si

Lokacija

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
Poliklinika, pritličje, hodnik B
Njegoševa 4
1000 Ljubljana

Prvi pregled

Po prejemu priporočilnega pisma pri Zajcu, dr. med. tega odneseš k osebni_emu zdravnici_ku, ki ti napiše napotnico za Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Polikliniki. Rahne Otorepec, dr. med. sama izda napotnico (glej stran 3).

Naročanje se je v zadnjem času nekoliko spremenilo, saj je bilo uvedeno eNaročanje, ki je papirnate napotnice izenačilo z elektronskimi. Ob predložitvi priporočilnega pisma pri osebni_emu zdravnici_ku ta izda elektronsko napotnico, ti pa dobiš potrdilo o izdani eNapotnici, na kateri je navedena 13-mestna številka napotnice. Na podlagi te številke ali z digitalnim potrdilom se lahko na zdravstveno storitev naročiš preko portala zVem. Poleg tega se je še vedno mogoče naročati tudi preko telefona ali osebno (eNapotnica 2018). Četudi je za nadaljnje preglede dovolj je izdaja eNapotnice, se je potrebno na prvi pregled nujno naročiti (kot je bilo že omenjeno: preko portala zVem, preko telefona ali osebno).

Približno dva tedna po tem, ko se naročiš, ti s Poliklinike po pošti pošljejo vabilo na prvi pregled. V primeru, da želiš pošto prejemati na začasno bivališče, jim to jasno povej že pri naročanju.

Prvi pregled izgleda tako, da se malo pred uro, ki ti je bila dodeljena, zglasiš pri sprejemnem okencu na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove na Polikliniki. Tam pripravijo tvojo datoteko, dajo ti vprašalnik, ki ga moraš izpolniti in ti povedo, da moraš stopiti pred eno izmed sob na hodniku. V tej sobi te stehtajo, izmerijo višino, izmerijo krvni tlak, izmerijo obseg pasu in ti dajo listek s številko ter rečejo, katerega izmed monitorjev v čakalnici moraš spremljati. Naslednji korak je pregled pri endokrinologinji, ki te najprej izpraša o zdravju in morebitnih dosedanjih boleznih ter boleznih v družini, preveri dihanje in bitje srca ter napiše napotnice za specialiste_ke: ginekologija (v primeru, da imaš maternico in jajčnike), ultrazvok trebuha in pregled prsi na Centru za bolezni dojk. Dobro je, da imaš na pregledu s samo tudi potrdilo/mnenje psihiatra_inje.

Po pregledu pri endokrinologinji sledi odvzem krvi za krvne preiskave, ki traja približno 45 minut. Na začetku ti vzamejo 4 epruvete krvi (6ml, 4ml, 2ml in 6ml), potem pa eno čez 15 minut (2ml), naslednjo čez 30 minut (2ml) in zadnjo čez 45 minut (2ml).

Nadaljnji pregledi

Na drugem pregledu pri endokrinologinji dobiš rezultate krvnih preiskav. Če ni nobenih posebnostih v krvi in na ostalih pregledih, za katere dobiš napotnice (ginekologija, UZ trebuha, pregled prsi), podpišeš obveščen pristanek pred začetkom hormonske terapije. Endokrinologinja ti razloži stranske učinke in možne komplikacije. Če se z vsem strinjaš, podpišeš dokument in endokrinologinja ti izda eRecept za antiandrogene ali hormone.

Napotnice: ginekologija, UZ trebuha, pregled prsi in UZ prsi

Osebam, ki bodo pričele z aplikacijo testosterona, endokrinologinja napiše tri napotnice: za ginekologijo, za ultrazvok trebuha in za pregled prsi, ki vključuje tudi ultrazvok prsi. Ti pregledi so namenjeni preverjanju notranjih spolnih organov in žlez. Ginekološki pregledi se opravljajo v Novem mestu. 

Osebam, ki bodo pričele z aplikacijo estrogena, endokrinologinja napiše napotnico za ultrazvok trebuha in za pregled prsi, ki vključuje tudi ultrazvok prsi.

Pri pregledu prsi je proces takšen, da moraš najprej na Center za bolezni dojk, kjer te po pregledu napotijo na ultrazvok prsi. Ker so čakalne dobe za UZ zelo dolge, se lahko proces s tem podaljša.

Nekaj več informacij o hormonih

Obstajata dva glavna spolna hormona – estrogen in testosteron, ki imata na telo mnogo raznolikih učinkov. Hormoni nastajajo predvsem v jajčnikih (estrogen) in v testisih (testosteron) in vplivajo na spolne funkcije, hkrati pa tudi na kosti, možgane, kožo in ožilje. Osebe, ki jim je ob rojstvu bil pripisan moški spol, ponavadi producirajo več testosterona medtem, ko je pri osebah, ki jim je bil ob rojstvu pripisan ženski spol, ponavadi v telesu primarno prisoten estrogen. 

Med puberteto telo proizvaja velike količine hormonov v telesu, ki sprožijo spremembe kot so oblika telesa; poraščenost; razvoj reproduktivnih organov, rast prsi, mutacija glasu, itd. … Ne glede na spol pripisan ob rojstvu, vsako telo za dobro fizično počutje in mentalno uravnoteženost potrebuje tako estrogen kot androgen v pravem merilu. 

Oblike hormonske terapije pri nas

Pri osebah, ki podpišejo obveščen pristanek za pričetek hormonske terapije s testosteronom, dobijo najprej gel v pršilu (AndroTop). Oseba si vsak dan nanese odmerjeno količino gela na rame in po trebuhu – priporočljivo je, da si oseba gel nanese zjutraj in se pred tem stušira, da je koža čista. Po nekaj mesecih lahko osebe pričnejo z injekcijami (Nebido – 1000mg/4ml). Injekcije so večtedenske – trajanje injekcij je odvisno od ravni hormonov v krvi pred pričetkom hormonske terapije, ampak načeloma je razmik med injekcijami 12-16 tednov. Nebido se aplicira intramuskularno, in sicer v veliko zadnjično mišico.

Pri osebah, ki podpišejo obveščen pristanek za pričetek hormonske terapije z estrogenom se proces začne z antiandrogenom (Aldacton, doze so med 50 in 200mg/dan), šele po nekaj mesecih pa se začne terapija z estrogenom (Estrofem, doze so po navadi med 2 in 4mg/dan), ki je lahko v obliki tablet, gela ali obliža.

Pri vsaki obliki hormonske terapije moraš biti zelo pozoren, če imaš na receptu dovolj veliko količino, da boš imel_a hormone do naslednjega pregleda pri endokrinologinji. 

Hormonska terapija za trans feminine osebe 

Hormonska terapija je eden od najbolj pogostih postopek za trans osebe, ki si želijo vstopiti v proces medicinske tranzicije.

Hormonska terapija je za odrasle trans ženske in trans feminine osebe sestavljena iz blokerjev* (Anti androgeni) in estrogena (Estradiol). *“Bloker” (iz ang. “blocker”): snov, ki vpliva bodisi direktno na produkcijo spolnih hormonov bodisi interferira z absorpcijo določenih spolnih hormonov. Razlog za uporabo blokerjev je ta, da je hormon testosteron veliko močnješi od estrogena, zato je potrebno jemanje anti-androgena, ki telesa sicer ne feminizira, znižuje pa vpliv in moč testosterona.
Cilj hormonske terapije za trans feminine osebe je sprožiti feminizacijo telesa s pomočjo spolnih hormonov. AMAB osebe (osebe, katerim je ob rojstvu bil pripisal moški spol), ki želijo feminizirati svoje telo, uporabljajo ponavadi kombinacijo estrogena (E) in antiandrogena.

Hormonska terapija povzroča reverzibilne in ireverzibilne fizične spremembe med drugim rast prsi, prerazporeditev maščob na prsih, bokih, stegnih in zadnjici, razširitev in zaokroževanje medenice, tanjšanje kože, nekatere kognitivne procese, sterilnosti, spremembe pri libidu in spolnosti. Na hitrost in stopnjo feminizacije vpliva veliko dejavnikov kot so: genetika, starost pri kateri oseba začne jemati hormone, ter njeno splošno zdravstveno stanje. Hormonsko terapijo si je mogoče predstavljati kot ponovno puberteto – prav tako kot pri puberteti, tudi pri hormonski terapiji lahko traja leta, da se vidijo učinki procesa. 

Pred hormonsko terapijo

Potrebujete oz. morate opraviti: 

 • napotico za endokrinologa_injo
 • priporočilno pismo od psihiatra_inje
 • rentgen trebuha
 • mamografijo 

Priporočeno:

 • Nehajte kaditi tobak (kombinacija nikotina in estrogena zelo povečuje izpostavljenost določenim rizičnim stranskim učinkom)

Kako jemati estrogen 

Estrogen se v Sloveniji dobi v obliki tablet (estrofem), sprejev ali obližev (patch). Tablete so ponavadi Estrofem 2 mg, ki se jih pogoltne z vodo ali pa se pusti tableto pod jezikom za čim dlje časa, da se stopi.
V Sloveniji injekcije niso na voljo, lahko pa obstaja teoritična možnost, da endokrinolog_inja izdaja pooblastilo/dovoljenje za nakup in izvoz E injekcij iz tujine (na nakup se potem izvede na lastne stroške).

Natančna oblika predpisanih hormonov in odmerek sta odvisna od osebe do osebe, je pa mogoče reči, da se za večino oseb lahko pričakuje določen dnevni odmerek med 2 in 6mg/dan za Estradiol in med 50 in 200g/dan za Aldactone (anti androgen).

Za permanentne učinke hormonska terapija z estradiolom traja celo življenje. Jemanje antiandrogenov pa traja do operacije potrditve spola oz. orchiectomy (odstranjevanje testisov).

Plastična kirurgija

Lokacija

Glavna stavba UKCL, Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline (KOPREKO) – sprejemna ambulanta in hospitalni oddelki:

Zaloška cesta 7 
1000 Ljubljana

2. nadstropje UKC

Poliklinika, Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline (KOPREKO) – ambulanta za plastično kirurgijo in opekline

Njegoševa 4
1000 Ljubljana
Pritličje, C hodnik

Informacije

UKCL, Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline:

Telefonska številka: 01 522 28 75
Elektronski naslov:
kopreko@kclj.si

Poliklinika, Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline:

Telefonska številka: 01/522 49 13
Elektronski naslov:
kopreko@kclj.si

Možnost operacij preko zdravstvenega zavarovanja

 • Dvojna ireverzibilna mastektomija (periareolarna ali z dvema rezoma)
 • povečanje dojk
 • redukcija adamovega jabolka – izvaja Aleš Grošelj, dr. med.

Genitalnih operacij v Sloveniji trenutno ne opravljajo, so pa te mogoče v tujini in stroške v primeru zavarovanih oseb krije ZZZS. Osebe so napotene v Srbijo, kjer operacije opravi izkušen kirurg Miroslav L. Đorđević, dr. med. Več informacij o možnih operacijah: http://www.genitalsurgerybelgrade.com/.

Prvi pregled

Osnova za sprejem v postopek je priporočilno pismo izdano s strani psihiatra_inje. Po prejemu priporočilnega pisma pri Zajcu, dr. med. tega odneseš k osebni_emu zdravnici_ku, ki ti napiše napotnico za Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline na Polikliniki ali UKC. Rahne Otorepec, dr. med. sama izda napotnico.

Naročanje se je v zadnjem času nekoliko spremenilo, saj je bilo uvedeno eNaročanje, ki je papirnate napotnice izenačilo z elektronskimi. Ob predložitvi priporočilnega pisma pri osebni_emu zdravnici_ku ta izda elektronsko napotnico, ti pa dobiš potrdilo o izdani eNapotnici, na kateri je navedena 13-mestna številka napotnice. Na podlagi te številke ali z digitalnim potrdilom se lahko na zdravstveno storitev naročiš preko portala zVem. Poleg tega se je še vedno mogoče naročati tudi preko telefona ali osebno (eNapotnica 2018). Četudi je za nadaljnje preglede dovolj je izdaja eNapotnice, se je potrebno na prvi pregled nujno naročiti (kot je bilo že omenjeno: preko portala zVem, preko telefona ali osebno).

Prvi pregled pri kirurgu, poteka v 2. nadstropju UKC ali v ambulanti na Polikliniki. Pogosto se zgodi, da je ob isti uri naročenih več ljudi, zato se lahko zgodi, da boš moral_a na pregled čakati kar nekaj časa. Na hodnik te pride iskat medicinski_a tehnik_ca, ki te pospremi do sobe, v kateri sedi dr. med. Kirurg po navadi vpraša, zaradi katere operacije si prišel (zgoraj so naštete možne operacije). S sabo moraš prinesti tudi mnenje psihiatra_inje in ga predložiti kirurgu, ki ga prebere in po navadi naredi kopijo. Nadalje pregleda del telesa, ki ga bo operiral, zato moraš odstraniti določene kose oblačil (na primer majico). Medtem ko te pregleduje po navadi razloži, kako bi izvedel operacijo in katere tehnike obstajajo. Na pregledu ne dobiš točnega datuma operacije, povedo pa približno, v katerem mescu lahko prideš na vrsto. Točen datum dobiš po pošti kakšen mesec prej, a jih je dobro glede tega opomniti po telefonu, da slučajno ne pozabijo. V primeru, da želiš pošto prejemati na začasno bivališče, jim to jasno povej že pri naročanju.

Nadaljnji pregledi

Med prvim pregledom in operacijo po navadi ni nobenega pregleda več. Kirurg se lahko oglasi pri tebi pred operacijo, ko si že sprejet_a v UKC, a tudi to ni nujno.

Plastična kirurgija v Beogradu – genitalne operacije

Lokacija

Belgrade Center for Genital Reconstructive Surgery

St. Medica,
Kumodraška 241,
Beograd, Serbia

Informacije

Telefonska številka: +381 11 / 246 06 97
Elektronski naslov: kontakt@stmedica.com

Možnost operacij preko zdravstvenega zavarovanja***

 • Metoidioplastika (metoidioplasty)
 • Faloplastika (phalloplasty)
 • Histerektomija (hysterectomy)
 • Vaginoplastika (tehnika inverzije penisa, Sigmoid Colon tehnika)

Operacije izvaja izkušen kirurg Miroslav L. Đorđević, dr. med.

***Za operacije se lahko zaprosi za odobritev vloge za zdravljenje v tujini, ne moremo pa podati informacije, da bodo vse vloge zagotovo odobrene.

Proces pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

V Sloveniji se genitalne operacije ne izvajajo, zato je potrebno pri ZZZS vstopiti v proces zdravljenja v tujini.

Izpolniti je potrebno Vlogo za odobritev načrtovanega zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini.

Na vlogo napišeš, da zaradi razloga izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji prosiš za odobritev želenega posega pri dr. Miroslavu Djordjeviću v Srbiji, bolnica St. Medica, Kumodraška 241.
Nato se vlogo skupaj z vsemi izvidi, ki zadevajo celoten process medicinske tranzicije v katerega je oseba do sedaj bila vključena, pošlje na ZZZS.
ZZZS se po preučeni vlogi obrne na dr. Zormana, ki potrdi in podpiše vlogo, nato se vse dokumente pošlje v Beograd k dr. Đorđeviću.

Odgovor na vlogo lahko pričakuješ v roku 1 do 3 mesecev.
V primeru, da dobiš odobreno zdravljenje v tujini, čimprej pošlji potrjeno vlogo dr. Đorđeviću preko emaila. Od njega lahko v roku nekaj dni pričakuješ odgovor v katerem izveš datume pregleda in operacije oz. operacij v primeru, da tvoj proces zahteva več posegov.

Čim prejmeš datum operacije si lahko urediš letalsko vozovnico, potrdilo o nakupu in račun (invoice) pa nato pošlješ na ZZZS, da ti lahko čimprej pokrijejo stroške. Med stroške, ki jih krijejo sodi: letalski prevoz, taksi prevoz iz/v bolnico, bivanje v bolnici in kasneje v apartmaju (v času okrevanja), hrano ter en_a spremljevalec_ka.

Faloplastika

Faloplastika vedno poteka vsaj v dveh fazah, lahko pa tudi v večih.

Postopki prve faze:

 • vaginektomija oz. odstranitev notranjih in zunanjih genitalij (vagina, vulva, jajčniki, jajcevodi, itd),
 • prva faza podaljšanja uretre,
 • skrotoplastika oz. izdelava mod s silikonskim vsadkom,
 • odstranitev kožnega tkiva z donorske regije.

Postopki druge faze:

 • vstavitev proteze za erekcijo (ponujajo majhno pumpico in semi rigid rod),
 • dokončanje uretre (po želji oz. v primeru, da je nimaš na konici penisa),
 • glansplastika
 • premaknitev klitorisa v penis (po prvi fazi ga delno pustijo pod penisom, tudi to je po želji).

Postopki trejte faze:

 • tubularizacija uretre,
 • korekcija silikonskih vsadkov,
 • zaključne estetske korekcije.

Prvi pregled in priprava na operacijo prve faze

Na prvem pregledu te sprejme dr. Đorđević, nato se ponavadi pridruži še dr. Marta Bizić, urologinja, asistentka dr. Đorđevića. Sledi pogovor o tem, kaj pričakuješ od operacije, katero operacijo želiš ter kaj vse bi rad_a vključil_a v prvo fazo operacije (npr. podaljšanje uretre – urethral lengthening, vaginectomy, scrotoplasty, implants, histerektomijo – hysterectomy).
Nato ti dr. natačno razloži vse informacije v povezavi z donorsko regijo (muscle latissimus dorsi) – to je del telesa s katerega ti bo odvzeto tkivo iz katerega se bo izdelal falus). Ta koža oz. tkivo se imenuje skin graft. V kliniki v Beogradu opravljajo faloplastiko tako, da za donorsko mesto jemljejo tkivo na hrbtu. Tekom tega dela pregleda si moraš tudi slečt majico, saj mora dr. pregledati kožo na strani donorske regije. Prejmeš tudi informacijo, da boš moral_a 1 mesec pred operacijo izvajati masaže, da se bo lahko koža lepo raztegnila in omogočila direktno zašitje. V primeru, da ni dovolj raztegljiva, ti vzamejo kožo iz stegna.
Masažo izvajajo v Ljubljani v UKC – Univerzitetnem kliničnem centru na oddelku za fizioterapije, kar je v kleti. Za masaže potrebuješ napotnico, izvajala pa se bo nekaj tednov pred operacijo in sicer 3-krat na teden.

Prejmeš tudi informacijo, da se ti bo na donorski strani areola premaknila par centimetrov v levo, vendar dr. Đorđević  ponuja korekcijo areole v drugi fazi operacije.
Na koncu se pridruži še dr. Gradimir Korać, anesteziolog. Zmeri ti vitalne funkcije ter izpolniš vprašalnik glede svojega zdravstvenega stanja in zgodovine zdravljenj.

Vse teste, ki jih je potrebno opraviti pred operacijo, opravijo v Srbiji. Edino, kar želijo, da jim pošlješ je hemogram ter izvid zadnjih laboratorijskih preiskav ravni hormonov.

S hormonsko terapijo moraš prenehati 1 mesec pred operacijo.

Operacija/e prve faze in po operaciji

V Beograd se odpraviš dan ali dva pred operacijo. Na letališču te pričaka taksist, ki te odpelje v apartma, kjer boš kasneje okreval_a, se namestiš, nato pa te odpelje v bolnico St. Medica. Tam imaš pogovor z dr. Đorđevićem, opravijo ti pregled krvi ter ultrazvok krvnih femoralnih žil ter podpišeš dokumentacijo, da se strinjaš z opravljenim posegom in sprejemaš možne zaplete.

Prespiš v bolnici, zjutraj potekajo priprave na operacijo kot so britje, klistiranje, oblečeš se v določena ozka oblačila, itd. Kmalu zatem prejmeš anestezijo.

Operacija traja okvirno 12 – 13 ur.

Po operaciji si en teden na okrevanju v bolnici. Prvih nekaj dni samo spiš oz. ležiš, saj tudi nog ne smeš premikati. Po nekaj dneh lahko postopoma vstaneš in začneš delati nekaj korakov, kar je ponavadi boleče oz. vsaj neudobno.  Po enem tednu se te prestavi v apartma, kjer pa te še vedno dnevno obišče kirurg, zamenja gaze in skrbi, da okrevanje v redu poteka.
Po operaciji se zbudiš s katetrom v falusu in mehurju. V falusu ga imaš vsaj 1 teden, lahko dlje, v mehurju pa okvirno 3 – 6 tednov, lahko tudi dlje. Kateter se lahko zamaši, kar zna biti precej boleče. Obstaja tudi možnosti krvavitve v kateter, česar se sicer lahko precej ustrašiš, vendar je krvavitev (načeloma) nenevarna.

Pri rekonstrukciji uretre je pomembno vedeti, da obstaja 40 – 50 % možnosti zapleta, vsi zapleti pa so 100 % popravljivi. Najpogostejša komplikacija, ki se lahko zgodi, je fistula uretre. Fistula je odprtina, ki se pojavi, kadar se povezuje organe, tkiva ali telesne kanale, ki se sicer načeloma ne stikajo. Možnosti ali se bo fistula sama zaprla ali ne so odvisne od velikosti in mesta fistule.

Po operaciji je potrebno dilatirati (razširjati) del uretre vsak drug dan okvirno 3 mesece, da sečnica ostane prehodna. Kadar je nov falus pozdravljen je mogoče urinirati iz falusa. Mesto uretre (odprtine skozi katero uriniraš) se določa v skladu z željami za dolžino falusa, vendar je po prvi fazi faloplastike za pričakovati, da uretra ne bo na koncu falusa, temveč bolj na dveh tretjinah ali proti sredini.

Prvih nekaj tednov (minimalno 3 – 4) je mogoče pričakovati, da v falusu ne bo nikakršnega občutka. Ne skrbi, občutki se bodo pojavili, gre za obdobje, kjer mora telo sprejeti nov organ.

Operacija druge faze in po operaciji

V drugo fazo faloplastike sodi vstavitev proteze za erekcijo, dokončanje uretre (po želji) in glansplastika.

Pred drugo fazo faloplastike ni potrebe po predoperativnih pregledih, razen test na HIV in hepatitis moraš ponovno opraviti.
V bolnico prideš ponovno dan pred operacijo, pred katero se pobriješ, ne prejmeš pa injekcije za pomiritev in tudi klistirati se ni potrebno.

Operacija je tokrat precej krajša, traja 2 – 3 ure. Tekom operacije se ti vstavi protetika ter izdela se glans. V trebuh se ti vstavi vrečko s tekočino, ki je del protetike. Ta vrečka lahko v prvih dneh po operaciji povzroča bolečino.

Po operaciji imaš ponovno vstavljen kateter, okvirno vsaj 3 tedne. V primeru, da imaš s kateterjem težave pa se ga lahko odstrani že prej, to ti bodo povedale_i zdravstvene_i delavke_ci.
Okrevanje je načeloma precej hitrejše kot pri prvi operaciji prve faze.

Operacija tretje faze in po operaciji

V Srbiji kirurgi_nje praviloma uporabijo tehniko glansplastike, ki se ji reče Norfolk. Gre za tehniko pri kateri se prereže samo koža na falusu, ki se jo nato zavije in oblikuje v glans. Obstaja možnost, da se v roku nekaj mesecev tak glans splošči in okoli konice falusa ostane samo rdeča obroba. Kot preventiva temu sploščenju je mogoče, da kirurg_inja vzame več dodatne kože iz primernega mesta (npr. stegno, boki, dimlje, kot majhen skin graft) in tisto kožo uporabi za glans – to zagotovi, da je glans večji, ima bolj izrazito strukturo in se čez čas praviloma ne bo sploščil.

Operacija poteka pod splošno anestezijo, traja pa približno eno uro in pol.

Okrevanje po tretji fazi ni težko. Glans je povit s kompresijsko prevezo nadaljnje 4 tedne, previja se ga na 3 dni in obvezno mora biti prekrit z mastno gazo – namen tega je, da se nanovo prišita koža dobro zaraste s falusom. Na mestu, kjer je bila odvzeta dodatna koža so prvi teden zmerne bolečine.

Odstranjevanje dlak

Obstaja več načinov odstranjevanja dlak, med najpomembnejšimi pa so lasersko odstranjevanje dlak, IPL (Intense Pulsed Light) in elektroliza. Po pričanju oseb je lasersko odstranjevanje dlak dražje, a učinkovitejše.

Odstranjevanje dlak na obrazu za trans ženske/trans femme osebe oz. AMAB osebe (osebe, katerim je bil ob rojstvu pripisan moški) in depilacija sta dve različni stvari, ki potekata po različnih metodah.  Tukaj bomo specifično opisale_i depilacijo brade za trans ženske/trans femme osebe oz. AMAB osebe, torej bo govora o relativno trajni metodi.

O metodah splošne depilacije ne bomo govorile_i, saj so te za trans ženske neučinkovite in večinoma tudi niso trajne. Kreme za depilacijo in vosek na primer nista ustrezni metodi za odstranjevanje dlak na obrazu za trans ženske. To tudi velja za vse aparate, ki se prodajajo za depilacijo, razen, če je dodatno napisano,  da je uporaba možna za obraze trans žensk.

Čeprav obstajajo aparati (tudi IPL) za širšo publiko v prosti prodaji, noben izmed teh aparatov ne more zagotoviti trajne odstranitve dlak, temveč v najboljšem primeru le začasno zmanjševanje rasti. Zato se bomo tukaj osredotočile_e na storitve pri dermatologinjah_h in lepotnih inštitutih.

V Sloveniji je ena izmed ustanov, ki izvajajo lasersko odstranjevanje dlak, Dermacenter, kjer imajo izkušnje z laserskim odstranjevanjem dlak pri transspolnih osebah. Terapije ponavadi potekajo enkrat na mesec ali dva meseca.

Na svoji spletni strani odgovarjajo na različna vprašanja, ki so za odstranjevanje dlak ključna: http://www.dermacenter.si/lasersko-odstranjevanje-dlak/.

Metode odstranjevanja dlak

Laser je aparat, ki pošilja svetlobne žarke na korenine dlak in jih s tem zažge. Metoda odstranjevanja z laserjem je posledično boleča do zelo boleča metoda, bolečina pa je odvisna tudi od tipa dlak, laserja te splošne tolerance na bolečino. Več kot ima oseba dlak in debelejše kot so, bolj boleča bo terapija.

Lasersko odstranjevanje dlak za nekaj dni po terapiji povzroči kožno rdečico (gre pravzaprav za zelo majhne opekline) in razdraženost, ki se lahko negujejo s katerokoli kremo za hidratacijo kože, priporočljiva pa je prav krema za opekline.

Elektroliza je metoda, kjer se uporablja iglo s svetlobnim žarkom, ki tako kot pri laserju žge korenin dlak ampak po metodi vsake dlake posebej. V primeru, da imate veliko dlak se elektrolize ne priporoča, saj je odstrajevanje zelo počasno. Elektroliza je najbolj učinkovita na svetlih dlakah, na katere laser ne učinkuje, ali pa v primeru zelo majhne poraščenosti.

IPL (Intense Pulsed Light) je podobna metoda kot laser, saj gre za isto tehnologija, je pa IPL cenejša možnost. Razlog je, da pošilja žarek na koži, ki vsebuje širši spekter svetlob ali z drugimi besedami ni tako natančen žarek za specifičen sloj kože. To pomeni, da je IPL manj natančen kot laser in tudi ne more biti tako močen, saj bi to bilo nevarno za kožo. Posledično je IPL najmanj trajna in učinkovita metoda odstranjevanja dlak, je pa cenovno najbolj dostopna. V Sloveniji je na trgu ogromno ponudb IPL aparatov.

Primerjava metod

Laser in elektroliza sta najbolj učinkoviti metodi in veljata za skoraj trajni, vendar moramo poudariti, da sicer nobena metoda ni ni 100% trajna.

Pri IPL trajnost je relativna majhna (1 leto do več let), metoda pa ne odstrani vseh dlak. Še vedno pa ostaja IPL veliko cenejša metoda. Na žalost IPL tudi velja za bolj agresivno metodo za kožo, saj uporablja cel svetlobni spekter medtem, ko je laser zelo usmerjen in natančno žge korenine dlak brez, da bi povzročal opekline na drugih plasteh kože.

Laser je najbolj učinkovita metoda pri temnih dlakah, medtem, ko se elektroliza ponavadi uporablja za odstranjevanje svetlih dlak, pri temni koži ali na koncu laserske terapije za popoln rezultat.

Cena terapije

Posegi odstranjevanja dlak so s strani zavarovalnice obravnavani kot estetski in posledično niso priznani v okviru medicinske tranzicije, kjer bi stroški posegov bili poravnani s strani zavarovalnice. Izjema je proces odstrajevanja dlak na genitalijah pred operacijo potrditve spola.

To pomeni, da je odstranjevanje dlak potrebno urejati samoplačniško in za te storitve obračati na zasebni trg. Cene na trgu se lahko zelo razlikujejo glede na metodo, ponudnika, tip kože, količine in strukturo dlak, ampak okvirno je potreno računati med 700 in 1300 € za povprečno terapijo. Pogosto ponudniki ponujajo paketi, ki vključuje več obiskov in zmanjša ceno za posamezno terapijo.

Opis postopka

Pri prvem obisku dermatolog_inja določi tip in barvo tvojih dlak ter odtenke kože in priporoča ustrezno metodo. Laserske terapije se ne priporoča na temni koži, medtem ko se elektrolize ne priporoča osebam, ki imajo visoko stopnjo poraščenosti.

Ena laserska terapija je kratka, traja približno 10 min, vendar je precej intenzivna in boleča. Obiski morejo biti v razmaku enega meseca, zato, da koža v vmesnem času lahko se zaceli in zraste nova plast dlak. Pred obiskom je se potrebno obriti (daljše, kot so dlake, bolj boleča je terapija).

Pripomočki in dodatki

Tucking

Tucking je metoda, ki jo prakticirajo AMAB osebe (osebe, ki jim je bil ob rojstvu pripisan moški spol), da se genitalje ne vidijo/čutijo pod oblekami. Tucking je lahko pomembna stvar, če osebe želijo “pass-ati” ali/in za lajšanje spolne disforije. Nekatere trans ženske tuck-ajo vsak dan, nekatere občasno, seveda pa nekatere AMAB trans osebe tudi ne čutijo potrebe po tucking-u.

Najbolj poznan način tucking-a je naslednji: penis se povleče nazaj med nogami proti anusu, hkrati pa se testise potisne v dimeljski kanal.
Namesto te tehnike ali poleg te tehnike nekatere osebe uporabljajo tudi posebno, tesno spodnje perilo, hlačke s posebnim žepom, razne medicinske trakove za povezovanje in druge zanimive pripomočke.

Postopek tuckinga z nasveti, kako varno in še najbolj udobno tuckati, je opisan na tej povezavi.

 

 

Viri in literatura

eNapotnica. (2018). Dostopno na: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/projekt_e_zdravje/enapotnica/ (pridobljeno 20. 5. 2018).

ICD-10 Version 2010. (2010). Dostopno na: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F64.0 (pridobljeno 30. 5. 2018).

Koletnik, L. J., Grm, E., Gramc, M. (2016). Vsi spoli so resnični: transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra.  

Osebni podatki iz CPR. (2018). Dostopno na: http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_in_tajni_podatki/osebni_podatki_iz_crp/ (pridobljeno 30. 5. 2018).

Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru. (2005). Uradni list RS, št. 40 (13. 4. 2005). Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5572

Zakon o matičnem registru /ZMatR/ (2003). Uradni list RS, št. 11 (27. 3. 2003). Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3354.

Zakon o osebnem imenu. /ZOI-1/ (2006) Uradni list RS, št. 20 (24. 2. 2006). Pridobljeno s: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/71887