Pravno priznanje spola

…omogoča pravno priznaje spola mladoletnim osebam, 3 – število držav, ki v celoti omogoča pravno priznanje spola nebinarnih osebam, 1 – število držav, ki delno omogoča pravno priznanje spola nebinarnih…

Pravno priznanje spola in krajevna pristojnost upravnih enot

…prijavljeno stalno prebivališče. Več o pravnem priznanju spola v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani LGBT pravice: https://lgbtpravice.si/pravno-priznanje-spola Pri vlogi za pravno priznanje spola in/ali morebitnih zapletih vam lahko…

Pravni položaj transspolnih oseb

…rjavo. Z rdečo barvno so označene države, v katerih je za pravno priznanje spola obvezna sterilizacija, z rjavo barvo države, v katerih pravno uradno priznanje spola sploh ni možno, in…